با سلام لطف الهی شامل حال تمام شما عزیزان کسانی که به دنبال علم اند و علم اند و علم می خواهیم باهم محلی را بسازیم برای بازگویی هرچیز از شادی و خوشی تا ناراحتی و پلیدی تا ببینیم و بشنویم شنیده ها را تا باهم به فکر فرو رویم و دنیا را با زاویه ای چرخشی و مایل به زیبایی و کمی خمیده به سمت رویا ببینیم تا ببینیم که کیستم و چیستم. این وبلاگ برای همین موضوع است و از درس تا دل نوشته در آن قرار می گیرد. باشد که محلی برای آموختن شما باشد.
نوشته شده توسط احسان در یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ |